Synpunkter och klagomål

Vi tycker det är viktigt att få ta del av eventuella synpunkter och klagomål, och tar tacksamt dessa så att vi kan förbättra vår verksamhet på Mariaskolan. Du är välkommen att meddela oss dessa via detta formulär.

Ditt svar skickas till vår skolchef, som företräder skolans huvudman Umeå Kristna Friskoleförening.

Vid missnöje över skolans klagomålshantering hänvisas till möjligheten att anmäla klagomål direkt till Skolinspektionen. Vissa beslut går även att överklaga till Skolväsendets överklagandenämnd eller allmän förvaltningsdomstol.