Kristen profil

Mariaskolan har en kristen grund, men är inte knuten till någon speciell kyrka, församling eller samfund. Den kristna grunden kommer bland annat fram när det gäller synen på alla människors lika värde samt i att visa kärlek och respekt mot sina kamrater.

Vi startar varje dag med en kort samling. På fredagar har vi en längre samling då vi får besök av vår skolpräst David Appell.

Förutom den ordinarie religionsundervisningen har vi också en lektion kristendomsundervisning per vecka.