Individanpassning

I största möjliga mån anpassar vi undervisningen till individen. Det innebär inte bara att elever som har svårare att klara ett skolämne får mer stöd, utan också att den som ligger i framkant har möjlighet att accelerera. Det sistnämnda anser vi är särskilt viktigt i matematikämnet, där vi hellre låter eleverna gå vidare till nästa arbetsområde eller årskurs än att ge fler uppgifter på sådant eleven redan kan.

Idrott varje dag

När elever får röra på sig förbättrar det inte bara deras allmänna hälsa. Det bidrar också kraftigt till att öka deras koncentration och minne. Därmed leder rörelse till bättre resultat. Därför har vi idrottslektion utomhus varje dag, oftast direkt före matematiklektionerna.

Studiero

Vi arbetar aktivt för att eleverna ska uppleva tillräckligt mycket lugn både inuti och utifrån för att kunna koncentrera sig på skolarbetet. Inom lärarlaget lägger vi mycket tid på att samtala om hur våra elever mår, samt hur vi kan skapa trygghet genom tydliga strukturer i undervisningen.

Studieresor

Mariaskolan har i många år haft som tradition att anordna Europaresan, som genomförs vartannat år i årskurs 8 och 9. I år planerar vi bland annat att besöka Auschwitz, Paris och Rom.

Förra året införde vi en ny tradition: Sverigeresan! Den genomföras i årskurs 6 eller 7, och inkluderar besök i Stockholm och Göteborg (där vi för övrigt har våra systerskolor).

Fokusmodellen

På Mariaskolan arbetar vi efter en modell som leder till att eleverna kan fokusera fullt ut på ett ämne och arbetsområde i taget. De behöver inte prioritera bort utan ges tid och förutsättningar att kunna göra sitt allra bästa. Modellen har visat sig medföra flera positiva bieffekter.

denna sida kan du läsa mer om hur vi arbetar med Fokus.

Läxhjälp

Som en del av vår fritidsverksamhet erbjuder vi gratis läxhjälp till alla våra elever fyra dagar i veckan (måndag till torsdag). Läxhjälpstiden är ett välkommet inslag bland eleverna, som trots dagliga läxor oftast kan ha studierna avklarade när de kommer hem.

Instrumentundervisning

Vi ser många fördelar med att lära sig spela musikinstrument. Därför vill vi erbjuda kostnadsfri extra instrumentundervisning från och med årskurs fyra. Just nu kan man välja mellan piano och gitarr. För närvarande har vi tyvärr inte möjlighet att erbjuda detta för alla som vill och måste därför låta dem gå före som inte redan får eller har fått träning i något instrument. Lektionerna, som sker individuellt, varar i ungefär tio minuter per vecka och äger rum under den tid eleverna ändå skulle ha vistas på skolan.