<a href="mailto:rektor@mariaskolan.se">Johannes Axelsson</a>

Johannes Axelsson

Rektor

073 - 93 576 31
rektor@mariaskolan.se

<a href="mailto:lina@mariaskolan.se">Lina Svenlin</a>

Lina Svenlin

Biträdande rektor

073-9191509
lina@mariaskolan.se