Matsedel

Aktuell matsedel för skolluncherna finns på skolmaten.se/mariaskolan.

Man kan även se matsedeln genom appen som heter “Skolmaten”.